Met God naar de stembus!

Mijn social media timeline staat al weken in het teken van de komende verkiezingen op 15 maart. Ons kiesrecht is belangrijk zo leerde ik als kind en bij alle verkiezingen maak ik er veel werk van om mijn kostbare stem te geven aan de partij die in mijn ogen het beste programma heeft. Als leerling van Jezus weeg ik veel zaken mee in de keuze voor een partij. De christelijke partijen hebben naar mijn bescheiden mening geen alleenrecht op christelijke voorstellen. Sterkte nog: de afgelopen jaren heb ik niet op een traditionele christelijke partij gestemd omdat ik mijn visie op de Bijbel beter verwoord zag bij andere partijen. Het christelijke gehalte van partijen (al dan niet bedoeld) is niet afhankelijk van de naam of de statuten van de partijen maar van het stemgedrag en de voorstellen van de mensen die deze partijen vormgeven. Die gedachte kwam ik ook tegen in het zeer leesbare boekje “Met God naar de stembus!” van Karin de Geest. Een heerlijk vlot geschreven boekje waarin Karin christenen aan het woord laat uit zo’n beetje alle partijen in Nederland. De enige uitzondering is D66 waar geen christen is te vinden (aldus Karin). Over de Bijbelse boodschap kun je heel verschillend denken en de veelkleurigheid die we tegenkomen in de Nederlandse kerken laat zich ook vertalen in de politiek.

Karin laat een keur aan christenpolitici aan het woord en ontdekt twee dingen: christenen zijn bijna overal in de politiek te vinden en al die christelijke politici geven aan dat hun geloof invloed heeft op hoe ze denken. In zekere zin werkt het boekje deëscalerend (om het buzz woord van deze week maar even te gebruiken) – je leert luisteren naar mensen die in Jezus geloven maar politiek gezien misschien erg ver van je afstaan. Dat levert mooie reflectiemomenten op vond ik.

Omdat de Bijbel het verhaal vertelt van God en mensen is het geen politiek manifest. Natuurlijk zou je sommige gedeelten wat meer politiek getint kunnen noemen, maar het is niet waar de Bijbel primair voor bedoeld is. We zullen de boodschap van de Bijbel dus moeten interpreteren en toepasbaar moeten maken op bepaalde zaken die spelen in onze maatschappij. Dat is niet eenvoudig en vooral de christelijke politieke partijen roeptoeteren natuurlijk dat zij de Bijbelse visie het beste vertegenwoordigen maar dat is nog maar de vraag. Zo had ik veel moeite met de keuze van de Christenunie om vóór militair ingrijpen in Syrië te stemmen, net zoals ik veel moeite had dat de SGP tegenstemde bij een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om glyfosaat (het bestanddeel van het bestrijdingsmiddel RoundUp) te verbieden. Er spelen kennelijk meer belangen dan Bijbels rentmeesterschap en de oproep van Paulus om niet kwaad met kwaad te vergelden.Het volgen van Jezus heeft me omgevormd van een beroepsmilitair tot een pacifist. Zo lees en interpreteer ik de Bergrede. Maar ik besef best dat je daar ook anders naar kunt kijken en dat ik in zekere zin makkelijk kan praten. Ik hoef immers geen politieke beslissingen te nemen over leven en dood. Karin bespreekt een aantal kwesties waar christenen verschillend naar kijken ondanks dat ze dezelfde Bijbelteksten lezen: leven en dood, armoede, vluchtelingen en migranten, de zorg voor de aarde en andere godsdiensten. Boeiende thema’s die De Geest in een heerlijk vlot tempo de revue laat passeren.Ik ben wat laat voor de verkiezingen van woensdag met mijn recensie, maar er komen vast nog heel veel verkiezingen. Het boekje is echt de moeite waard en zal je denken over bepaalde onderwerpen verrijken. Het boekje “Met God naar de stembus!” kun je hier bestellen.

Reacties uitgeschakeld voor Met God naar de stembus!

Comments are closed.

Archief
Zoeken