Yes, we can!

Ik zou eigenlijk gisteren al naar Londen reizen vanwege de leiderschapsconferentie van Alpha in de Royal Albert Hall. Maar toen ik hoorde dat er in Woerden een interkerkelijke dienst zou zijn tussen PKN, RKK en onze evangelische kerk besloot ik […]

Continue reading

Op de schouders van reuzen

Sinds een week mag ik mijzelf directeur van MissieNederland noemen. Inmiddels heb ik er zo’n veertig uur opzitten en begin ik een zekere trots te voelen dat ik dit mag doen. Mijn Nederlandse voorgangers zijn zonder uitzondering mannen met passie en visie en het feit dat ik mijn plek mag innemen in de lange historie van deze organisatie maakt me tegelijkertijd nederig en blij.

Continue reading