De bijsluiter

Deze disclaimer is gebaseerd op “A Blogger’s Disclaimer”, een algemene disclaimer voor blogs.

Persoonlijke relaties en privacy

Ga er niet van uit dat je mij kent louter omdat je mijn weblog leest. Net zoals jij niet altijd alles over jezelf aan iedereen vertelt, is de informatie die op mijn log verschijnt op zijn zachtst gezegd onvolledig of vaag. De stukjes die ik schrijf bevatten vaak uitvergrotingen van gedachten of momentopnames, en zijn dus niet noodzakelijkerwijs allesoverheersende kenmerken van mijn persoonlijkheid. Hou er bovendien rekening mee dat een log ook zogenaamde fictieve waarheden kan bevatten, of verhalen die in meer of mindere mate geromantiseerd zijn. Bezie het zoals een film die op waargebeurde feiten is gebaseerd: het geeft ook niet het volledige beeld. Meningen zijn echter vrij, en dat geldt ook voor jouw mening over mij, zolang je maar blijft beseffen dat je beeldvorming gebaseerd is op heel weinig informatie. Als we elkaar ook IRL (in ’t echt dus) kennen, wees je er dan van bewust dat mijn weblog slechts een verlengde van mijn gedachten is, die bovendien soms tot in het extreme doorgetrokken worden. Besef dat niet alles wat ik schrijf over jou of een persoon of situatie die jou bekend is gaat. Als ik een citaat online zet of iets schrijf, dan is dat niet persé als reactie op iets of iemand. Vaak is het hoogstens vaagjes gebaseerd op één of een paar gebeurtenissen, en soms gaat het zelfs over helemaal niemand in het bijzonder, dus tracht niet alles persoonlijk te nemen of trek geen conclusies op basis van verbanden die er misschien niet eens zijn. Mocht je je om de één of andere reden persoonlijk aangesproken voelen door een stukje (of zelfs door deze disclaimer), aarzel dan niet om even contact op te nemen vóór je bepaalde conclusies trekt of bepaalde acties onderneemt die onze persoonlijke relatie misschien onherstelbaar beschadigen.

Tot slot nog dit:

de dingen waarover ik schrijf zijn heel uiteenlopend van aard. Dit houdt ook in dat ik soms wel degelijk over personen of gebeurtenissen schrijf. Ik tracht dit echter steeds op een zodanige manier te doen dat de discretie bewaard blijft, hoewel de geschetste situatie voor de persoon of personen in kwestie uiteraard wel herkenbaar kan zijn. Maar ik ben geen onmens, en als je vindt dat een bepaald stukje voor jou persoonlijk te ver gaat en je het liever aangepast of verwijderd ziet, dan mag je me dat gerust laten weten. Maar blijf daarbij wel steeds vriendelijk. Schelden, mensen uitkafferen, of kwade eisen stellen zijn geen vormen van communicatie waar ik erg positief op reageer. Dank je! Copyleft